Balaton Huis Kopen 
 

 Privacy Statement. 

Privacybeleid.
Wij dragen er zorg voor uw persoonlijke informatie veilig te bewaren. Indien u vragen of opmerkingen hebt omtrent ons privacy beleid, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Uw gegevens
Alleen indien u uw email adres aan ons hebt doorgegeven, of contact met ons hebt gezocht per email, zullen we uw email adres bewaren. Wij zullen u maximaal twee maal per jaar een bericht sturen om onze website opnieuw onder uw aandacht te brengen. Indien u deze berichten niet wenst te ontvangen, dan kunt u dit middels email aan ons doorgeven.

Indien u uw telefoonnummer aan ons hebt doorgegeven, dan zal telefonisch contact in het kader van informatie en afspraken plaats kunnen hebben. Verder zult u door ons niet telefonisch worden benaderd.
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere, niet met ons gelieerde organisaties. Op dit moment hebben wij geen speciale relaties met derden op het internet.

Cookies

De website www.balatonhuiskopen.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het website bezoek te monitoren. Zo kan BalatonHuisKopen nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Ook wordt een cookie gebruikt om uw favoriete huizen te onthouden. BalatonHuisKopen kan deze data niet herleiden tot een pc of individu.

Waarom cookies?
Webpagina's hebben geen geheugen. Een bezoeker die van pagina naar pagina surft binnen een website wordt door de webserver telkens als een nieuwe bezoeker gezien. Cookies zorgen ervoor dat een website uw browser blijft herkennen.


Webanalyse
Balatonhuiskopen.nl maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website in kaart te brengen. Om deze metingen correct te kunnen verrichten wordt uw zoekgedrag anoniem vastgelegd in cookies van dit bedrijf. Deze metingen gebruikt Huizen aan het Balaton om haar website continu te verbeteren en te innoveren.


Als u tijdens het bezoek aan onze website bent ingelogd op Facebook, zullen er meer cookies worden geplaatst dan wanneer u dit niet bent. Het delen van informatie op Facebook kan alleen als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.


Veiligheid
Uw persoonlijke gegevens worden via Internet naar ons informatiesysteem verzonden. Huizen aan het Balaton gebruikt geregistreerde beveiligingstechnieken ter bescherming van deze gegevens en om verlies, verminking of diefstal ervan te voorkomen. Voor u is dit zichtbaar door het slotje dat in uw browser verschijnt bij het gebruiken van de website.


Bij het gebruik van uw account voor uw favorieten wordt u gevraagd een wachtwoord te kiezen. Kies altijd voor een veilig wachtwoord en houdt deze geheim. Het is altijd verstandig om de wachtwoorden die u online gebruikt regelmatig te vernieuwen.


Beveiliging
In samenwerking met onze leveranciers heeft Huizen aan het Balaton zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke informatie.


Wijzigingen
Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.
Vragen


Als u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of het privacy beleid, dan kunt u een e-mail sturen naar BalatonHuiskopen via info@balatonhuiskopen.nl.